Marka Patent Avukatlığı

Marka Patent Avukatlığı

Marka Patent Avukatlığı

Şirket değerleme uzmanları firmaların toplam değerini hesaplarken, soyut varlıklarının %80, somut varlıklarının da %20 oranında payı olabileceğini belirtmektedirler. Marka patent avukatlığı konusunun önemi soyut varlıklarda kendini göstermektedir.

Sınai Mülkiyet Hakları (Marka, tasarım, patent ve faydalı model belgeleri) şirketlerin en önemli soyut varlıklarındandır. Sınai mülkiyet hak tahsisi tescil ile başlar, Tescil belgeleri; taklitle mücadelede ve haksız rekabete karşı hem saldırı silahı hem de savunma kalkanıdır… Fikri Hakların korunması ve geleceğe taşınması ise hukuki mücadele gerektirmektedir…

Fikri Mülkiyet Hukukunda uzmanlaşmış, patent ve marka patent avukatlığı ile siz değerli müvekkillerimizin konuyla ilgili hukuki ihtiyaçlarına etkin şekilde cevap verebilmekteyiz. Şirketimizde mühendis kökenli patent ve marka vekillerimiz avukatlarımızla koordineli bir şekilde çalışmakta, böylece güçlü ve sinerjik bir sistemin işlemesi mümkün olmaktadır.

Hukuki Hizmetlerimiz

 • Fikri mülkiyet hukuku ve ilişkili diğer hukuk alanlarında danışmanlık hizmetleri (Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Basın Hukuku, Reklam Hukuku, Tüketici Hukuku, Franchise Hukuku v.b.)
 • Fikri mülkiyet haklarına ilişkin ihtilafların sulh ve/veya dava yoluyla çözümlenmesinde vekillik ve danışmanlık hizmetleri
 • Fikri Mülkiyet hukuku ve haksız rekabet alanlarında ihtilafların çözümüne yönelik mütalaa hazırlanması
 • Fikri ve Sınai Haklarla ilgili uyuşmazlıklarda arabuluculuk, uzlaştırma, tahkim işlemleri
 • İhtar çekme, ihtara cevap verme
 • Fikri Haklara Tecavüzün tespiti
 • TURKPATENT nezdinde, itiraz ve savunma işlemleri
 • Teknik ve Hukuki Görüş bildirme
 • Hükümsüzlük davaları
 • Taklitle mücadele ve haksız rekabetin önlenmesi stratejisinin belirlenmesi
 • Fikri ve sınai mülkiyet hukukuyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması
 • Lisans ve devir sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi

  EFORPATENT