Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Raporu Açıklandı

Küresel İnovasyon Endeksi – Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından hazırlanan Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Raporu yayımlandı. Küresel İnovasyon Endeksi 2022 raporuna göre Türkiye, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili 4 alanda ilerleme kaydederken, 4 alanda yerini korumayı başardı

Türkiye, 2022’de 4 basamak yükselerek 37’nci sıraya çıktı. Türkiye, Endekste son iki yılda 14 basamak yükselerek, ilk defa ilk 40 içerisine girmeyi başardı. Türkiye ayrıca, üst-orta gelir grubu 36 ülke arasında 4. sıradaki yerini korudu.

Açıklanan rapora göre, Türkiye fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili 4 alanda ilerleme kaydederken, 4 alanda yerini korumayı başardı. 

  • Tasarım Başvuruları sınai mülkiyet alanında 5. sıradan 1. sıraya yükseldi. 
  • Faydalı Model Başvuruları sınai mülkiyet alanında 20. sıradan 17. sıraya yükseldi.
  • Fikri Mülkiyet harcamalarının toplam ticarete oranı alanında 56. sıradan 44. sıraya yükseldi.
  • Fikri Mülkiyet gelirlerinin toplam ticarete oranı alanında 76. sıradan 66. sıraya yükseldi.

Türkiye endekste patent başvuruları, en az iki farklı ofiste kaydı bulunan patent başvuruları, uluslararası patent başvuruları ve marka başvuruları alanlarında 2021 yılındaki yerini korumayı başardı.

İnovasyon uluslararası arenada rekabetçiliğin başlıca belirleyicileri arasında yer almaktadır.

Efor Patent Genel Müdürü Savaş GÜMÜŞ konuyla ilgili değerlendirmesinde; 

“Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile; inovasyonu destekleyici politikaların devreye alınması, AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini güçlendirilmesi bu başarıda etkili olmuştur. Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi Görev Gücü’nü oluşturulması, Göstergelerdeki gelişmelerin izlenmesi amacıyla da Küresel İnovasyon Endeksi Koordinasyon ve İzleme Platformu’nu oluşturulması, Hayata geçirdiğimiz politikalar, destek mekanizmaları ve başlattığımız girişimler sonucunda ülkemizin başarısı artmıştır.

 

İnovasyonda üstün başarı; Destekleyici politik ve yasal altyapı, kaynak tahsisi, kamu ve özel sektörden kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yatırımcılar, şirketler,  gibi ilgili tüm paydaşların iş birliği ve etkileşimi ile ortaya çıkan güçlü bir inovasyon ekosistemini gerektirmektedir.

Ülkelerin rekabet gücü, inovasyon ve teknolojik gelişme derecesine göre belirlenmektedir. inovasyon endeksi; ülkelerin inovasyon performansının değerlendirilmesinde ve geliştirilmesinde etkili bir politika aracıdır. 

Türkiye’nin inovasyon yarışında dünyada hak ettiği yere ulaşması hedefine, milli varoluşsal bir mesele olarak bakılmalıdır. 

Teknoloji ve inovasyon odaklı iş kültürü ve bilincinin daha da artması ile patent odaklı AR-GE çalışmalarıyla ülkemiz uluslararası patent tescillerinde dünyada daha üst sıralara çıkacaktır. ” dedi.