KNOW-HOW Nedir?

telif-hakki

Patent hukuku alanında, “know-how” terimi, kolayca belgelenemeyen veya kodlanamayan ancak buluşların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesinde çok önemli olan bir dizi bilgi, beceri ve uzmanlığı ifade eder. Know-how, şirketlere pazarda rekabet avantajı sağlayan maddi olmayan bir varlık olarak değerlendirilebilir. Bu yazıda, buluşlarda know-how kavramını, avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyeceğiz.

 

KNOW-HOW Nedir? – Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) know-how’ı teknik bilgi olarak adlandırmakta ve şöyle tanımlamaktadır: “Know-how, sınai mülkiyetle ilgili tekniğin uygulanması ve bu tekniğin kullanılmasına yarayan bilgi ya da üretim usulleridir.” Know-how, kısaca şöyle de tanımlanabilmektedir: “Belirli bir sınai yatırım ve bunun işletilmesi ile ilgili deneyim ve yararlı bilgilerdir.”

Know-how, belirli bir teknoloji veya buluşu üretmek, geliştirmek ve işletmek için gerekli olan pratik bilgi, beceri ve uzmanlığa atıfta bulunan bir tür fikri mülkiyettir. Kolayca belgelenmeyen veya kodlanmayan ancak buluşların ticarileştirilmesinde çok önemli olan bir zımni bilgi türüdür. Teknik bilgi, belirli bir teknolojiyi geliştirmek ve sürdürmek için gerekli olan teknik spesifikasyonları, üretim süreçlerini, kalite kontrol prosedürlerini ve diğer kritik bilgileri içerebilir.

 

Know-How Avantajları

Rekabet Avantajı: Know-how, pazardaki şirketlere rekabet avantajı sağlar. Değerli know-how’a sahip şirketler, daha iyi ürün ve hizmetler sunarak rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmek için bunu kullanabilirler.

Ticari Sırları Koruyun: Know-how ticari sır olarak korunabilir ve bu da şirketlere özel bilgilerinin yetkisiz kullanımına veya ifşasına karşı yasal koruma sağlayabilir.

İyileştirilmiş Ürün Geliştirme: Teknik bilgi, teknoloji ve pazar eğilimleri hakkında değerli içgörüler sağlayarak ürün geliştirmeyi iyileştirmek için kullanılabilir. Şirketlerin, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ürünler geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Maliyet Azaltma: Teknik bilgi, üretim sürecinin verimliliğini artırarak üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilir. Değerli know-how’a sahip şirketler, ürünleri daha düşük maliyetle üretebilir ve bu da kar marjlarını artırabilir.

 

Know-How Dezavantajları

Korumada Zorluk: Kolayca belgelenmediği veya kodlanmadığı için know-how’ı korumak zor olabilir. Özel bilgilerin izinsiz kullanıldığını veya ifşa edildiğini kanıtlamak zor olabilir.

Kayıp Riski: Çalışanların işten ayrılması, emeklilikleri ve diğer sebeplerden dolayı bilgi birikimi kaybolabilir. Kritik bilgi birikimini kaybetmek, bir şirketin rekabet edebilirliğine zarar verebilir.

Lisanslamada Zorluk: Lisanslama bilgisi, taraflar arasında yüksek derecede güven gerektirdiğinden zor olabilir. Değerli know-how’a sahip şirketler, rekabet avantajlarını kaybetme riskinden dolayı bunu diğer şirketlere lisanslamak istemeyebilir.

 

Sınırlı Değer: Güçlü bir patent portföyü olmadan know-how’ın değeri sınırlıdır. Yalnızca know-how’a güvenen şirketler, güçlü bir patent portföyüne sahip şirketlere kıyasla pazarda dezavantajlı durumda olabilir.

 

Sonuç olarak, know-how, patent hukuku alanında fikri mülkiyetin çok önemli bir yönüdür. Kolayca belgelenmeyen veya kodlanmayan ancak buluşların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için gerekli olan bir gizli bilgi türüdür. Know-how, şirketlere pazarda rekabet avantajı sağlayabilir, ticari sırları koruyabilir, ürün geliştirmeyi geliştirebilir ve üretim maliyetlerini azaltabilir. Ancak, korumak, lisanslamak ve bakımını yapmak da zor olabilir. Değerli know-how’a sahip şirketler, işleri için en iyi hareket tarzını belirlemek için avantaj ve dezavantajları dengelemelidir. Nihayetinde, patentlerin ve know-how un  bir kombinasyonu, pazardaki şirketler için en iyi korumayı sağlayabilir.

 

Efor Patent ile Fikri Mülkiyet Haklarınızı Koruma altında!