Kalite Yönetimi

Anasayfa » Kalite Yönetimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Bir işletmeyi başarılı bir şekilde çalıştırmak için, organizasyonu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir. Başarılı olmak performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasına ve sürdürülmesine bağlıdır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve sadakati ile karlılık sağlamak için gerekli ve önemli bir araçtır. Küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar her türlü organizasyona uygulanabilir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 ‘in amacı: güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımda sürekli ve proakif çözümler getirir. Hali hazırda bu sistemler varsa üzerine entegre edilebilir.

Günümüzde, kuruluşların sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına alması yetmemektedir. Beklentiler, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2004 Çevre yönetim sistemi; Kuruluşlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, olumsuz etkilerini kontrol altına almalarını, çevre kirliliğini önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli iyileştirmelerini ister. ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak prensiplere sahip olduğu için bu temelin üzerine entegre edilerek kurulabilir.

Bugünün iş dünyasında sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan ürünü veya hizmeti güvence altına almak yetmemektedir. Kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumlulukları yerine getirmeleri de beklenmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız