Girişimciler için Patent ve Lisanslamanın Önemi

patent önemi

Girişimlerin İlerleyebilmesi için Patent ve Lisanslama Kritik Unsurlardır.

Girişimciler için yeni fikirler ve buluşlar biriktirerek ilerlemek önemlidir. Buluş sahibine bulduğu ürünü, hizmeti veya fikri, belirli süre üretme, kullanma ve satma hakkını veren belgeye Patent Belgesi denir. Patent emsalsiz bir rekabet avantajıdır. Patent’in bir kuruma veya birden fazla kuruma belirli şartlarda kullandırılmasına ise lisans alma denir. Girişimlerin ilerleyebilmesi için patent ve lisanslama kritik unsurlardır.

Patent ve Lisanslama Belgelerinin Girişimciye Katkısı

Patent almanın sağladığı önemli şartlar arasında, buluşun ya da fikrin sanayiye uygulanabilir olması ve var olan teknolojiyi ileri getirebilmesi olmalıdır. Girişimciliğin ise asıl amacı teknik ve sosyal açıdan gelişme sağlamaktır. Bu nedenle patent ve girişimcilik birbirine bağlıdır. Yani yönelmiş oldukları hedefler birbirleriyle iç içedir.

Günümüz iktisadının üzerinde durduğu kavramlardan biride teşvik fikridir. Çünkü teşvik ekonomik sistemdeki kişileri harekete geçirerek ilerlemeyi sağlayan unsurlardan biridir. Bu sebepten ötürü patent ve lisanslama önemli bir teşvik aracı olduğundan girişimcilik için oldukça büyük önem arz etmektedir.

Girişimciler patent hakları ile maddi ve manevi destek aldıktan sonra, fikirlerini geliştirebilmek adına gerekli olan motivasyonu bulacaklardır. Bulunan fikir ve buluşlar hayata geçirildiği zaman ise toplum ilerleyecektir. Ayrıca patent sisteminin iyi işlemesi, girişimcilere motivasyon kaynağı olmanın dışında, fikirlerini güven içerisinde üretmelerini de sağlar.

Haklarının korunacağını ve buluşunun korunacağını bilen girişimcinin üretkenliği doğru orantılı olarak artar. Patentin buluş sahibine sağladığı haklar olası problemlerin önüne geçer. Girişimcilerin ve fikirlerin adalet sınırları çerçevesinde zarar görmesini önler.

Girişimcilere patent ve lisanslama yoluyla sağlanan motivasyonlar sayesinde ülke ekonomilerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Çünkü patentler ve lisanlar uluslararası geçerliliği olan resmi belgelerdir. Teknoloji alanında sınırların ötesine geçmeye imkân sağlar. Fikirlerini patent yoluyla belgeye döken girişimciler ancak bu şekilde küresel pazarlara açılabilir ve lisanslama yoluyla bu yeni bilgelere erişim sağlayabilir. turkpatent

Girişimciler tarafından ortaya çıkan teknik bilginin yayılmasını sağlar. Etkili bir patent ve lisanslama sistemi sayesinde ülke ekonomilerinin gelişiminin devamlılığı sürebilir. Esasen patent ve lisanslama, girişimcilere verilen teşviklerin yanında ekonomik ve sosyal kalkınma iktisadı açısından önemlidir. Girişimcilik bildiğimiz üzere, kalkınmanın temel yapı taşlarından biri olduğu için, patent ve lisanslama gereği kaçınılmazdır.

Girişimciler için Patent ve Lisanslamanın Önemi

EFOR PATENT | Tescilleyin Sizin Olsun!