Faydalı Modellerin Dosyalanması, Kayıt ve Zorluklar

Faydalı modellerin dosyalanması, kaydı ve zorluklarını ele alacak olursak, faydalı modelde de patente benzer bir dosya hazırlama süreci bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde buluşunuzu en açık hali ile anlatıp gerekirse ve var ise üç boyutlu (3D) ve iki boyutlu (2D) teknik çizim görselleri ile desteklemeniz gerekir. Bu süreç içerisinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor birlikte inceleyelim. 

Faydalı Model Başvurusu Yapmadan Önce Neler Yapılmalıdır?

Patent korumasına benzer şekilde, aynı buluş üzerinde birden fazla başvuru faydalı model koruması talep ediyorsa, faydalı model başvurusunu ilk yapan başvuru sahibi, ilk başvuru ilkesine göre tescile hak kazanır. Aynı buluşu tanımlayan faydalı model veya patent başvurusu başvuru tarihinden (veya rüçhan tarihinden) önce yapılmışsa veya buluş daha önce kamuya açıklanmışsa faydalı model başvurusu reddedilir veya faydalı model tescili reddedilir. Yani geçersiz olacaktır. Bu nedenle faydalı model başvurusu yapılmadan önce buluş gizli tutulmalıdır. Bununla birlikte, bazı ülkeler bir ödemesiz süreye izin vermektedir. Genellikle 6 ila 12 ay arasında, bu, buluşlarını faydalı model başvurusunda bulunmadan önce açıklayan başvuru sahipleri için bir koruma sağlar. Ayrıca, yenilik kriterleri, özellikle evrensel veya yerel yeniliğin uygulanmasıyla ilgili yasaya bağlı olarak farklı yorumlanabilir.

Faydalı Model Korumasını Nasıl Elde Edebilir ve Sürdürebilirim?

Faydalı model korumasının alınabilmesi için, faydalı model korumasının talep edildiği ülkenin yetkili ulusal/bölgesel makamına başvuru yapılması gerekmektedir. Faydalı model başvurusunun içeriği, patent başvurusuna benzer; talep, istemler, tarifname, çizimler ve özetten oluşur. Pek çok ülkede, patent ofisleri formalite gerekliliklerine uygunluğu kontrol etmekte ve faydalı modelleri kayda geçirmeden tescil etmektedir. Tescilli faydalı modellerin geçerliliğine üçüncü şahıslar tarafından mahkeme veya bazı ülkelerde idari makamlar önünde itiraz edilebilir. Tescilin devam ettirilmesi için hak sahiplerinin bir bakım ücreti ödemesi gerekir.

Ulusal/bölgesel faydalı model sistemleri hakkında daha fazla bilgi için, her ülkenin bir URL listesi, ulusal ve bölgesel fikri mülkiyet ofislerinin bir dizini bulunmaktadır.  

Aynı Buluş İçin Hem Patent Hem De Faydalı Model Alabilir Miyim?

Genel olarak aynı buluş için hem patent hem de faydalı model alınması mümkün değildir. Aynı buluş için bir patent başvurusu ve bir faydalı model başvurusu aynı başvuru sahibi tarafından yapılırsa, çoğu ülkede ya önceki başvuru geçerli olur ya da başvuru sahibi patent ile faydalı model arasında seçim yapabilir. Ayrıca, ulusal veya bölgesel yasalara bağlı olarak, bir patent başvurusu, başvurunun askıya alınması sırasında herhangi bir zamanda faydalı model başvurusuna dönüştürülebilir veya bunun tersi de yapılabilir. Bazı ülkelerde başvuru sahipleri, aynı buluşu içeren bir patent başvurusu ve faydalı model başvurusu yapabilir ve buluşu öncelikle faydalı model ile koruyabilir. Bir patent başvurusu hala maddi inceleme aşamasındayken, hızlı bir şekilde verilebilir. Patent alındıktan sonra faydalı modelden vazgeçilebilir.

Faydalı Model Ne Kadar Tutar?

Faydalı model elde etmek için resmi ücretler genellikle patentlerden daha düşüktür. Çoğu ülkede faydalı model başvurularının esasa ilişkin incelemesi bulunmadığından, tescil öncesinde herhangi bir inceleme ücreti ödenmemektedir. Faydalı modellerin tescillerinin koruma süresi boyunca devam ettirebilmesi için bakım veya yenileme ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, profesyonel yardım istenmesi durumunda patent vekili veya patent vekili ücreti talep edilebilir.

Faydalı Modeller Üçüncü Şahıslar Tarafından Nasıl Sorgulanabilir?

Birçok ülkede, patent ofisleri, örneğin talep edilen buluşun yeni olmaması veya gerekli buluşu içermemesi gibi durumlarda, üçüncü şahısların bir faydalı modelin tescilinin iptalini talep etmesine izin veren idari prosedürler sağlar. Talep bir ücrete tabi olabilir ve düzenli olarak bir sebep beyanı ile birlikte yazılı olarak yapılmalıdır. Bir mahkeme, üçüncü bir tarafın başarılı bir itirazı üzerine bir faydalı modeli geçersiz kılabilir veya iptal edebilir.

Bazı ülkelerde, faydalı modeller incelemesiz tescil edilse de üçüncü kişilerin itiraz etmesi veya hak sahibinin haklarını kullanması durumunda faydalı modelin esastan incelenmesi zorunlu hale gelmektedir. Faydalı model sorgulama prosedürleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

Çeşitli Ülkelerin Faydalı Model Kanunlarını Nasıl Bulabilirim?

Çok çeşitli ülke ve bölgelerden fikri mülkiyet mevzuatına ve ayrıca fikri mülkiyet anlaşmalarına ülkelerin sitelerinden kolay erişim sağlayarak kanunlara erişebilirsiniz. 

Efor Patent Ekibi olarak, faydalı model tescili ve korunması için hizmetinizdeyiz.