Faydalı Model Tescili

Faydalı Model Tescili

Faydalı Model Nedir?

Faydalı Model, Türkiye’de veya dünyada yeni olan, sanayi ye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı Model Belgesi Nedir ?

Faydalı model belgesi nedir kısaca bilgi vermek gerekirse, belirli teknik alanlarda küçük ve orta ölçekli sanayicilerin ”geliştirdikleri küçük buluşlarını” korumak amacıyla verilen bir belge olduğu kabul edilmektedir.

Neden Faydalı Model Tescili Yaptırılmalıdır?

– Sanayideki küçük ölçekli firmalarımızın büyümesi ve ülke ekonomisinin sürekli büyüyen yapısına katkıda bulunulması için Faydalı Model Müracaatı çok önemlidir.

– Bu bağlamda bu anahtarı doğru kullanma ve stratejileri iyi bir biçimde belirleme hususunda Faydalı Model birçok imkanın kapısını açmaktadır.

– Türkiye’de Faydalı Model Tescili, itiraza dayalı bir sistem olmasına karşın ilanda itiraza uğrasa bile başvuru sahibinin isteği doğrultusunda tescile hak kazanabilir. Tescil alan bir faydalı modelin iptali için tescil sonrası hükümsüzlük davası açılmak zorundadır.

Faydalı Model belgesinin verilebilmesi için gerekli nitelikler

Yenilik: Faydalı model başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden ince, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise, yeni değildir.

Faydalı model belgesi başvuru tarihinden önce, Türkiye’de yapılmış olan patent veya faydalı model belgesi başvuruları, faydalı model belgesi başvuru tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırır.

Sanayiye uygulanabilirlik: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Patent Tescili ve Faydalı Model Tescili Arasındaki Farklar

Aranan Kriterler Bakımından; Patent başvurularında yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlilik kriterleri aranırken bir ürünün faydalı modelle korunabilmesi için yeni ve sanayiye uygulanabilir olması yeterlidir.

Koruma Kapsamı Bakımından; Patent başvurularının 551 sayılı KHK’ nin Madde 6’da belirtilen Patent verilemeyecek konular ve buluşların haricinde herhangi bir istisnası yok iken, faydalı model başvurularında; Yöntemler (Üretim yöntemi gibi), kimyasal terkipler ve ilaçlar korunamaz.

Koruma Süresi Bakımından; Patent Başvurularında koruma süresi başvuru tarihinden itibaren İncelemeli sistem için 20 yıl, incelemesiz sistem için 7 yıl iken, faydalı model başvurularının koruma süresi 10 yıldır.

Belge alma Süresi Bakımından; Patent başvurularının belge alma süreci araştırma ve incelme süreçlerinin durumuna göre 2-3 yıl civarındadır. Faydalı Model başvurularında herhangi bir araştırma ve inceleme süreci olmaması nedeni ile 10-12 ay içerisinde belge alınabilir.

Yazılım Faydalı Model

Yazılımlar için faydalı model hakkında buraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Ya da patent uzmanlarımızı arayarak ücretsiz olarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Patent ve faydalı model başvurularında hukuksal koruma anlamında bir fark yoktur ancak araştırma ve inceleme süreçlerinden geçip belge alan bir patent başvurusunun hukuksal süreçte daha etkin kullanılabileceği aşikârdır.

Patent/FaydalıModel

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun