Faydalı Model Hakkında Bilinmeyenler

Patent tescili

Bazı ülkelerde, bir faydalı model sistemi, patent sistemine benzer bir sistem aracılığıyla “küçük buluşlar” olarak adlandırılanların korunmasını sağlar. Patentlenebilirlik gerekliliklerini karşılamayan mevcut ürünlerde yapılan küçük iyileştirmelerin yerel bir inovasyon sisteminde önemli bir rolü olabileceğini kabul eden faydalı modeller, bu tür buluşları münhasır bir hak vererek korur, bu da hak sahibinin başkalarının ürünü ticari olarak kullanmasını engellemesine olanak tanır. Buluşu, izni olmadan sınırlı bir süre için korumalıdır.

Genel olarak, patentlerle karşılaştırıldığında, faydalı model sistemleri daha az katı gerekliliklere (örneğin, daha düşük düzeyde buluş basamağı) uygunluk gerektirir, daha basit prosedürlere sahiptir ve daha kısa süreli koruma sunar. Öncelikle yerel yenilikçilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlanmıştır, koruma elde etmek için gereklilikler ve prosedürler ve koruma süresi bir ülkeden diğerine farklılık gösterir.

Temel Bilgiler

Faydalı Model Nedir?

Patentlere benzer şekilde, faydalı modeller, diğerlerinin korunan buluşları hak sahiplerinin rızası olmadan ticari olarak kullanmasını önlemek için sınırlı bir münhasır hak vererek yeni teknik buluşları korur. Korumadan yararlanabilmek için başvuruda bulunulması ve faydalı modelin verilmesi gerekir. Bir ülkeden diğerine farklılık gösterdiği için faydalı model tanımlamak kolay değildir. Genel olarak faydalı modeller, mevcut ürünlerde küçük iyileştirmeler veya uyarlamalar yapan veya ticari ömrü kısa olan buluşları korumak için özellikle uygun kabul edilir. Faydalı model sistemleri genellikle yerel mucitler tarafından kullanılmaktadır.

Faydalı Model Nasıl Bir Koruma Sağlar?

Bir faydalı modelin sahibi, sınırlı bir süre için, genellikle başvuru tarihinden itibaren 6 ila 10 yıl süreyle, başkalarının faydalı modeli ticari olarak kullanmasını engelleme veya durdurma münhasır hakkını elde eder. Diğer bir deyişle, genel olarak faydalı model koruması, buluşun, faydalı model sahibinin izni olmaksızın başkaları tarafından ticari olarak yapılamaması, kullanılamaması, dağıtılamaması, ithal edilememesi veya satılamaması anlamına gelmektedir. Yukarıdaki hak bölgeseldir, yani hak yalnızca faydalı modelin verildiği ülke içinde uygulanabilir.

Faydalı Modeller ve Patentler Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Faydalı modeller ve patentler arasındaki temel farklar şunlardır:

Faydalı model edinme şartları, patentlerden daha az katıdır. Bazı ülkelerde yalnızca yerel düzeyde de olsa yenilik” gereksinimi her zaman karşılanacak olsa da “buluş basamağı” veya “açık olmama” gereksinimi daha düşük olabilir veya hiç olmayabilir. Uygulamada, patentlenebilirlik kriterlerini karşılamayabilecek, oldukça artan nitelikteki yenilikler için genellikle faydalı modellerin korunması aranır.

Faydalı modellerin koruma süresi patentlerden daha kısadır ve ülkeden ülkeye değişir (genellikle 6 ila 15 yıl arasındadır ülkeler bazında bu rakamlar değişmektedir).

Çoğu ülkede, patent ofisleri, tescil öncesinde faydalı model başvurularını içerik açısından incelememektedir. Bu, kayıt işleminin genellikle daha basit ve daha hızlı olduğu, bazen altı ay veya daha kısa sürdüğü anlamına gelir.

Faydalı model edinme ve bakım ücretleri daha ucuzdur.

Bazı ülkelerde, faydalı model koruması, mekanik cihazlar ve aparatlar gibi teknolojinin yalnızca belirli alanları için ve yalnızca ürünler için alınabilir, ancak süreçler için sağlanamaz.

Efor Patent Ekibi olarak, faydalı model tescili ve korunmasında hizmetinizdeyiz.