Endüstriyel Tasarım Koruması için Başvuru Koşulları

Yurtdışı Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Koruması Elde Etmek İçin Hangi Koşullar Sağlanmalıdır?

Yürürlükteki yasalara bağlı olarak, bağımsız olarak oluşturulan endüstriyel tasarımlar, aşağıdaki kriterlerin bir kısmını veya tamamını karşılamalıdır:

  • Yenilik
  • Özgünlük

Yenilik ve özgünlük değerlendirmesi ülkeden ülkeye değişir. Genel olarak, bir endüstriyel tasarım daha önce kamuya açıklanmamış ise yeni veya yeni olarak kabul edilir ve bilinen tasarımlardan veya bilinen tasarım özelliklerinin kombinasyonlarından önemli ölçüde farklı ise orijinal olarak kabul edilebilir.

Endüstriyel Tasarım Tescillerini veya Tasarım Patentlerini Kim Verir?

Endüstriyel tasarım tescilleri veya tasarım patentleri, başvurunun yapıldığı ülkenin (veya bölgenin) fikri mülkiyet ofisi tarafından verilir.

Başvuru Yapmak için Bir Temsilciye/Vekile İhtiyacım Var Mı?

Yürürlükteki yasaya bağlı olarak, bir endüstriyel tasarımın tescili için vekil zorunluluğu olmasa da vekil ile başvuru yapılması işin daha doğru yapılması için gereklidir. Her iş ehline verilmelidir.

Endüstriyel Tasarım Koruması Elde Etmenin Maliyeti Nedir?

Endüstriyel tasarım koruma başvurusunun maliyeti ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğinden, ücret yapısıyla ilgili ayrıntılar için ulusal (bölgesel) fikri mülkiyet ofisinizle iletişime geçmeniz en iyisidir. Yurtdışında koruma isteniyorsa, normal dosyalama ücretlerine ek olarak, çeviri masraflarını ve yerel bir fikri mülkiyet ofisi ile anlaşma masraflarını da göz önünde bulundurmalısınız.

Bir Ülkede Verilen Endüstriyel Tasarım Koruması Her Ülkede Geçerli Midir?

Endüstriyel tasarım hakları bölgeseldir. Bu, bu hakların korumanın verildiği ülke (veya bölge) ile sınırlı olduğu anlamına gelir.

Diğer Ülkelerde Endüstriyel Tasarım Hakları Nasıl Elde Edilebilir?

Şu anda “dünya” veya “uluslararası” endüstriyel tasarım hakkı bulunmamaktadır.

Genel olarak, diğer ülkelerde koruma elde etmek için, bir endüstriyel tasarımın tescili veya bir endüstriyel tasarım için patent verilmesi için bir başvurunun, korumanın arandığı her ülkede, o ülkenin kanunlarına göre yapılması gerekir. Başka bir deyişle, A ve B ülkelerinde koruma aranıyorsa, A ülkesinin fikri mülkiyet (IP) ofisine bir başvuru ve B ülkesinin fikri mülkiyet ofisine bir başka başvuru yapılmalıdır.

Korumanın arandığı her ülkede başvuru yapmak zorunda kalmamak için WIPO’nun Lahey Sistemi, çok sayıda bölgede 100’e kadar tasarımın tek bir uluslararası başvuruyla kaydedilmesi için pratik bir iş çözümü sunar.

Belirli bölgelerde, bölgesel bir fikri mülkiyet ofisine başvuruda bulunularak ilgili bölgedeki endüstriyel tasarımlar için koruma elde etmek de mümkündür. Bangui Anlaşmasına taraf ülkelerde endüstriyel tasarımları tescilleyen Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü’nde (OAPI) durum böyledir; Lusaka Anlaşmasına taraf ülkelerde endüstriyel tasarımları tescil eden Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü (ARIPO); üç “Benelüks” ülkesinde endüstriyel tasarımları tescilleyen Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi (BOIP); ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde endüstriyel tasarımları tescilleyen Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO).

Endüstriyel Tasarımımda Koruma Elde Etmek için Hangi Pratik Adımları Atmalıyım?

Bir endüstriyel tasarımın tescili veya bir endüstriyel tasarım için patent verilmesi için başvuru, koruma talep edilen ülkenin (veya bölgenin) fikri mülkiyet (IP) ofisine yapılabilir.

Alternatif olarak, WIPO’nun Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili için Lahey Sistemi, tek bir uluslararası başvuruda bulunarak çok sayıda bölgede 100’e kadar tasarımın tescili için pratik bir iş çözümü sunar.

Ne Zaman Başvuru Yapmalıyım?

Zamanlama çok önemlidir. Çoğu mevzuatta endüstriyel tasarımlar için yenilik ve/veya özgünlük gerekliliği dikkate alındığında, yeniliğini/özgünlüğünü bozmamak için genel olarak tescil veya patent verilmesi için bir başvurunun kamuya açıklanmadan önce yapılması çok önemlidir.

Endüstriyel tasarım, daha önce kamuya açıklanmışsa (örneğin, şirketin internet sitesinde yayınlanan bir ilanla), artık “yeni” veya “orijinal” olarak değerlendirilemez ve kamu malı haline gelebilir. Bununla birlikte, bazı ülkeler endüstriyel tasarımın açıklanmasından sonra bir “ödeme süresi” verilmesine izin vermektedir. Böyle bir süre, başvuru yapmadan önce endüstriyel tasarımını açıklayan başvuru sahipleri için bir güvence sağlar. Böyle bir “ödeme süresi” genellikle 6 veya 12 aydır.

 

Daha Önce Tescil Edilmiş Endüstriyel Tasarımları Nasıl Arayabilirim?

Fikri mülkiyet ofisleri, endüstriyel tasarım tescilleri için endüstriyel tasarım/patentin çevrimiçi veri tabanlarını kullanıma sunabilir.

Çeşitli Ülkelerin Endüstriyel Tasarım Yasalarını Nasıl Bulabilirim?

Birçok ulusal veya bölgesel fikri mülkiyet ofisi, web sitelerinde ulusal veya bölgesel mevzuatla ilgili bilgiler de sağlar.

Efor Patent’ten endüstriyel tasarım tescili teklifi alın.