Efor Patent’den İstanbul Üniversitesinde Patent Semineri

İstanbul Üniversitesinde Patent Semineri Verildi

Efor Patent Genel Müdürü Savaş GÜMÜŞ, İstanbul Üniversitesinde Patent semineri verdi. Türkiye’de en çok patent başvurusu yapan üniversite olan İstanbul Üniversitesi tarafından “Ar-Ge ve İnovasyon Sempozyumu”  gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının da konuşmacı olarak katıldığı sempozyum 3 gün sürdü.

Üniversiteler, patent konusunda ciddi bir potansiyele sahiptir. Üniversite yönetimlerinde sınai mülkiyet haklarına yönelik farkındalık artışı, akademik yükselme kriterlerinde patent başvurularının etkili olması, sınai mülkiyetle ilgili derslerin açılması ve yüksek lisans programlarının kurulmaya başlaması ile TTO’ların sayısındaki artış da patent sayılarının yükselişinde etkili olmaktadır.

Ulusal inovasyon ve patent tescil sistemini güçlendirmek ve üniversitelerin endüstriyel üretkenliğe dâhil olmasına katkı sağlamak amacı ile gerçekleştirilen seminerde konuşmacılar arasında yer alan ve genel olarak sınai mülkiyet hakları ve özellikle “Patent” hakkında bilgi veren olan Efor Patent kurucu ortağı Savaş Gümüş‘ün verdiği seminerden bazı notlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

“Devletlerin gelişmişlik seviyelerinin sahip olduğu patentlerden anlaşılmaktadır. Türkiye’de sınaî mülkiyet hakların geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için ilerlediğimiz yolda, üniversitelerin sisteme dahil olması mevzuatla teşvik edilmelidir  Bu amaçla öğretim üyelerinin yaptığı buluştan elde edilen gelirin yüksek öğretim kurumu ve buluşu yapan arasındaki paylaşımı, buluşu yapana net kazancın üçte biri verilecek şekilde belirlenebilir. Fikri mülkiyete dayalı gelir elde edebildikleri için öğretim üyelerinin motivasyonları artacaktır. Sonuçta Kazan/ Kazan yaklaşımıyla üniversitelerin patent gelirleri arttırılacak ve yeni Ar-Ge çalışmalarına da finansal kaynak oluşturabilecektir.

Üniversitelerimizin patent sayısını artırmaları için, mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinde öğrencilere zorunlu “Ar-Ge, inovasyon ve patent dersi” olmalı ve tüm öğrencilerin katılabileceği patent eğitimleri organize edilmelidir. Üniversite yönetimi her yıl için, nitelikli patent alma sayısı hedeflemelidir. Buluş yapan öğretim üyesinin gelir elde etmesine ek olarak  akademik kariyerinde yükselmesi kolaylaştırılmalı. Üniversite-sanayi işbirliği geliştirilmeli, üniversitelerin sanayi için yaptığı buluşların patent başvuruları, üniversite ve sanayi şirketleri adına ortak tescil edilmeli.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun