Bir Buluşun Patent Alabilmesi İçin Gerekli Kriterler Nelerdir?

Bir Buluşun Patent Alabilmesi İçin Gerekli Kriterler

Patent için gerekli kriterler bulunmakta ve buluşların patent alması için bu kriterleri karşılaması gerekmektedir. Buluşlar girişimlere yol açar ve genellikle girişim fikirlerinizi hayata geçirmek için patent yada faydalı model tescili almanız gerekmektedir. Fakat her fikir buluş olarak gösterilmemektedir. Dolayısıyla patentle koruması alınamaz. Yazımızın devamı hangi buluşların patent alıp almadığını anlamanızı sağlayacaktır.

Sınai Mülkiyet yasamıza göre bir buluşun patentlenebilmesi için bazı şartlar belirlenmiştir. Alakalı yasadaki maddeye göre bir buluşun patent alabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır;

>Sanayiye uygulanabilir olması

>Buluş niteliğini taşıması

>Yenilik

Fakat her ne kadar patent alabilmek için yukarıdaki kriterleri karşılasanız da başvuru aşamasında başka prosedürler uygulanmaktadır. Ve bu buluşunuz için patent sürecinin başarılı sonlanması için aşağıda ki kriterleri de yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar;

>Buluş niteliği taşıma (Patent Nedir?)

>Paten başvurusunun net ve tam olacak şekilde yapılması

>Patent başvuru buluş sahibi kimse onun tarafından yapılmalıdır.

>Patent talebi sadece bir buluşu kapsamalı

Sınai Fikri Mülkiyet yasasına göre patentlenemez buluşlar ise aşağıdaki sebeplerden kaynaklanmalıdır;
>Kamu disiplinini bozan, genel ahlaka aykırı olan fikirleri,buluşlar kesinlikle patentlenemez

>Mikrobiyolojik işlemler yada bu işlem süreci sonunda yapılan ürünler hariç olmak üzere geliştirilen hayvan ırkları, bitki çeşitleri yada hayvan üretimine  yapılan biyolojik işlemler

>İnsan bedeni yada hayvan bedenine uygulanabilecek herhangi teşhis teknikleri ve cerrahi teknikler dahil bütün tedavi şekilleri

>Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.

>İnsan eşey hattının kimliğini değiştirme, insan klonlama, insan embriyosunun sinai sebeplerle kullanılması.

Yukarıda ki buluşlarla ilgili maddeler kesinlikle patentlenemez.

Patent Tescili

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun

[stm_sidebar sidebar=”527″]