AR-GE Danışmanlığı

AR-GE Danışmanlığı

Ar-ge Danışmanlığı | Ar-ge; kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini arttırmak için ve bu birikimin yararlı bir şekilde kullanılması için yeni düzenler ve uygulamalar geliştirmesine hizmet etme amacıyla yapılan işlerin bütününe denmektedir. 3 temel durumu kapsayan ar-ge; temel araştırma gerektirir, uygulamalı araştırılma ister ve deneysel bir gelişim sürecine sahiptir.  Ar-ge danışmanlığı yapan personelleri yükseköğretim görmüş ve alanında oldukça başarılı olan yönetici ruha sahip kişilerdir.

Ar-ge danışmanlığı; kelime anlamı araştırma ve geliştirme olan birime bağlı kişilerin sunduğu hizmetlerden oluşmaktadır. Bu hizmet hızla gelişen dünyada zengin ülkelerin fakir ülkelere göre farklarının arttığının görülmesi ve bunda teknolojinin etkisinin belirlenmesi üzerine kurulmuş bir bölümdür. Gelişmiş ülkeler arasında yer almak için Ar-ge danışmanlarına son derece ihtiyaç duyulmaktadır. Politika ve stratejiler ülkenin teknolojisinin gelişmesi üzerine başladığı zaman ülkedeki sosyal ve kültürel ekonomik durumun iyileşmesi kaçınılmaz bir hal alacaktır. Gelişmiş ve bağımsız olabilmenin en büyük yolu Ar-ge sonucunda ulaşılacak bir durumdur. AR-GE danışmanları sadece tüketen değil üreten bir toplum istemektedir. Unun için gerekli adımları atmaya hazırlanmaktadırlar. Ve bu yolda Ar-ge danışmanları politikalar üreterek sunmaya başlamışlardır. Ar-ge çoğu zaman bir yönetim stratejisi parçası olarak sistem içinde yer almaktadır. Asıl olan ar-genin strateji halini almasıdır.

Ar-ge danışmanlığı önemlidir. Çünkü bu çalışmalar direk olarak kişinin yaşamıyla ilişkilendirilebilen bir durumdur. Ülke ve toplumların gelişebilmesi daha iyi bir yaşam kalitesine kavuşabilmesi için bu çalışmalar yapılmaktadır. Pek çok ülke ar-geye önem vererek yaşam kalitesini hızlı bir şekilde arttırmıştır. Ar-ge aynı zamanda krizden de etkilenmeyen ve kriz zamanları daha fazla getirisi olan bir sistemdir. Ar-ge oldukça verimli bir yatırımdır ve ar-ge danışmanlığı oldukça önem taşımaktadır. Her tür gelişim için bu danışmanlık şart bir hal almıştır.

Efor Patent, Buluşlarınızın Patent tescilinin yapılması ve hukuki korunmasında  hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınızdır.